Hvad er Gekko-tysk?
Gekko-tysk til 7.-10. klasse er en fagportal der byder på:
didaktiserede interaktive forløb
 
bibliotek med supplerende læsetekster
kulturoplevelser i Tyskland
elevens egen digitale ordbog
interaktive grammatikopgaver
Web 2.0 videoer og CL-strukturer
årsplaner og didaktiske tips og tricks
adgang til Onlineprøver og træning til den skriftlige prøve
adgang til Superreaders med tyske bøger til begyndere og øvede
adgang til Updates som er et arkiv med avisartikler, videoer og sange
adgang til tysk Skoleordbog Online

 
Hvordan kan jeg bruge Gekko?
Gekko-tysk er et fuldt dækkende materiale til udskolingen. De didaktiske forløb kan bruges enkeltvis eller som et supplement til arbejdet med et grundbogsmateriale.

Man kan også dykke mere sporadisk ned i Gekko for at træne grammatik og ordforråd, gå på opdagelse i Kultur eller finde supplerende læsetekster.

Læs mere om hvad de enkelte faneblande byder på herunder.

Gekko er et website i udvikling. Der vil løbende komme nyt indhold til, og funktionaliteten vil løbende blive opgraderet. I den udgave du kigger på nu er der visse opgaver, der ikke gemmer elevens besvarelse. Denne funktionalitet bliver opgraderet, og med udgangen af 2015 kan alle opgaver gemme elevens besvarelse.

Efter hver forløb skal eleven evaluere sit arbejde. Denne selvevaluering har du adgang til som lærer.

På de fleste sider i Gekko er der lærernoter i højre side. Kun læreren kan se lærernoterne. I noten er der en kort vejledning til den side du er på. For en mere uddybende vejledning skal du åbne forløbsvejledningen som der linkes til nederst i lærernoten.

Alt indhold på sitet er glosseret, og gloserne kommer frem når du slår gloserne til og fører musen henover det ord der fremkommer i en farve.

Alle læsetekster på sitet er indtalt af indfødte sprogbrugere.

 
Lehrer
Når man er logget ind som lærer bliver Lehrer-knappen synlig til venstre for Themen. I Lehrer finder læreren forslag til årsplaner, forløbsvejledninger inkl. læringsmål og forslag til tegn på læring samt mere detaljeret vejledning om hvordan man kan bruge Gekko.

 
Themen
Themen er det centrale element i Gekko og rummer didaktiserede forløb med tekster, billeder, film og opgaver.

Alle forløb er bygget op på samme måde, nemlig i 4 faser: målsætning, sider med tekster, opgaver og aktiviteter, projektopgave og evaluering. De digitale opgaver tæller antal forsøg. Det vil sige, at eleven kan forsøge flere gange, for at få din besvarelse 100% korrekt. Besvarelserne gemmes, så du som lærer kan tale med eleven om opgaven i forbindelse med evalueringen.

Forløbene er markeret med stjerner som indikerer en vejledende sværhedsgrad.

 
Mediathek
Mediathek rummer supplerende læsetekster. Teksterne kan anvendes som opgivelser til den mundtlige prøve. Teksterne er ikke indtalt.

 
Kultur
I Kultur kan eleven dykke ned i nogle dialoger og faktatekster om forskellige kulturelle elementer eller seværdigheder i Tyskland. Der er fotos og ofte også film om de forskellige elementer. Der er 5 steder man kan besøge i Tyskland, og der er formuleret nogle overordnede opgaver der hjælper eleven til at arbejde med materialet.

 
Mein Wörterbuch
Mein Wörterbuch er elevens egen onlineordbog. Her kan eleven notere sig ord som han/hun tilegner sig eller gerne vil tilegne sig i løbet af arbejdet med Gekko. Hvert ord kan registreres i ordbogen med en oversættelse, en ordklasse, en sætning med ordet, et billede af ordet og en lydfil.

 
Grammatik
Grammatik rummer forskellige opgaver til træning af grammatiske færdighedsområder. Grammatikken er udformet lidt ligesom et spil - eleven vinder en stjerne for hver korrekt løst opgave.

 
Toolbox
Her er korte videovejledninger til elever og lærere til brug af Web 2.0 programmer. De minder om de vejledninger du kan finde på SkoleTube, men er væsentligt kortere.

 
Forløbsvejledninger, årsplaner og tips til læreren
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer en Lehrer-knap i topmenuen. Her finder du detaljerede vejledninger til alle forløb inkl. information om hvordan de lever op til Fælles mål. Du finder også forslag til årsplaner så du kan sammensætte længere forløb med ressourcerne i Gekko. Eleverne har ikke adgang til lærerressourcerne.

 
Elevresultat
I videoen vises Elevresultat-funktionaliteten på Gekko-engelsk til udskolingen. Funktionaliteten er ens i alle Gekko-sites til mellemtrin og udskoling.
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer Elevresultat øverst til venstre i topmenuen. Klik på Elevresultat for at at vælge klasse og elev, og du kan derpå bladre igennem websitet som om du var eleven. Nu kan du se alle de opgavebesvarelser som eleven har lavet, og du kan se hvor mange forsøg eleven har brugt.

Når du kigger på Grammatikopgaverne, kan du se hvor mange stjerner eleven har fået, altså hvor mange opgaver eleven har besvaret korrekt. Du kan ikke se, hvordan eleven har besvaret selve opgaven.

 
Fælles mål 2014
Gekko rummer opgaver og aktiviteter der dækker alle tre kompetenceområder, mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. Det fremgår af forløbsvejledningerne hvilke mål der dækkes i de enkelte forløb, og der gives forslag til Tegn på læring for det overordnede læringsmål.

 
Cooperative Learning
CL-strukturer er oplagte i forbindelse med sprogundervisning, og flere steder i Gekko finder du opgaver hvor eleverne skal arbejde med CL-strukturer. I disse opgaver er der typisk vedlagt et kopiark som skal printes ud. I Lehrer kan du se en samlet oversigt over de CL-strukturer der bliver anvendt i Gekko.

 
Kolofon
© Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne hjemmeside eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. I det omfang, der på enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne kopierings- og brugsret kun for den skole/institution, der har købt dette materiale.

Forlagsredaktion: Shân Mari Linnet Nissen
Billedredaktør: Vibeke Sommer
Digital udvikling: Ali Raza Fayyaz, Let Software
Digitalt design: Katarina Thieden og Carsten Roerholt
Illustrationer: Philip Bjørvig, m.fl.
ISBN: 9788723042149